Yayınları

Prof. Dr. Ercan KURT YAYINLARI

YURTİÇİ YAYINLAR
1. Bayhan N., Güzeldemir M. E., Kurt E., Dağlı G.: Çocukta anestezi premedikasyonunda tiopentalin solüsyon ve suppozituar formlarının rektal yol ile uygulanması. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Bülteni 33 (1): 39-47, 1991.
2. Bayhan N., Güzeldemir M. E., Kurt E., Akdeniz M.: Atrakuryum ile vekuronyum’un endotrakeal intübasyon koşullarının karşılaştırılması. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası 20 (3): 147-150, 1992.
3. Bayhan N., Güzeldemir M.E, Kurt E.,. Akdeniz M.: Pipekuronyum ve pankuronyum’un anestezi indüksiyonundaki kardiovasküler etkilerinin karşılaştırılması. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası 20 (4): 271-273, 1992.
4. Güzeldemir M. E., Bayhan N., Türkan H., Nas A., Kurt E.: Propofol + fentanil ve propofol + alfentanil infüzyonları ile sağlanan anestezi uygulamasında hemodinami ve uyanma kriterlerinin karşılıklı değerlendirilmesi. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası 21 (5): 286-288, 1993.
5. Güzeldemir M.E., Bayhan, N., Kurt E., Ergin A.: Çocuk anestezi uygulamasında propofol -atrakuryum indüksiyon karakteristiği ile atrakuryum infüzyon ve intermittant kullanımı. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Bülteni 36 (2): 193-196, 1994.
6. Süer A. H., Kurt E., Dağlı G., Orhan M. E., Ergin A.: Torakotomi uygulanan olgularda devamlı epidural analjezi uygulaması. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Bülteni 36 (4): 503-507, 1994.
7. Süer A. H., Dağlı G., Erk K., Coşar A., Kurt E., Acar V.: Pediyatrik olgularda rektal midazolam + atropin ve midazolam + ketamin + atropin ile premedikasyon uygulaması. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası 23 (9): 415-420, 1995.
8. Dağlı G., Süer A. H., Coşar A., Ergin A., Kurt E.: Torakotomi uygulanan olgularda intraplevral bupivakain ile bupivakain+morfin uygulamalarının analjezi kalitesinin değerlendirilmesi. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası 23 (10): 491-496, 1995.
9. Süer A. H., Dağlı G., Erk K., Coşar A., Acar V., Kurt E.: Pelvik laparoskopik cerrahide Trendelenburg pozisyonunda oluşan kardiak parametre değişikliklerini Torasik Elektrik Biyoempedans (TEB) yöntemi ile saptanması. Anestezi Dergisi 3 (3): 133-137, 1995.

10. Kurt E., Dağlı G., Coşar A., Acar H. V., Süer A. H.: Çocuklarda kas gevşeticisiz endotrakeal entübasyon. Anestezi Dergisi 4 (2): 79-82, 1996.
11. Dağlı G., Süer A. H., Coşar A., Kurt E., Orhan M. E., Kısakol M.: Postartroskopik analjezi amacıyla cryo-cuff + bupivakain ve cryo-cuff + bupivakain + morfin etkinliğinin karşılaştırılması. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Bülteni 38 (3): 334-337, 1996.
12. Süer A. H., Dağlı G., Kurt E., Coşar A., Erk K., Ergin A.: İzofluran ve enfluranın postoperatif erken dönemde karaciğer fonksiyon testlerine etkileri. Anestezi Dergisi 4 (3): 144-147, 1996.
13. Dağlı G., Erk K., Kurt E., Coşar A., Ergin A., Süer A. H.: Tek başına isofluran ya da enfluran ile anestezi uygulaması glisemi, insülin, c-peptit ve kortizol düzeylerini etkiler mi? Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası 24 (5): 225-228, 1996.
14. Dağlı G., Dayan S., Kurt E., Coşar A., Erk K., Bilgin F., Süer A. H.: Farklı HES solüsyonları kan grup tiplemesini ve iki ayrı yöntemle yapılan cross-match’i etkiler mi? Anestezi Dergisi 5 (1): 11-14, 1997.
15. Dağlı G., Coşar A., Kurt E., Kırtunç G., Ergin A., Süer A.H.: Ketorolak trometamin ve diklofenak sodyum, suksametonyuma bağlı fasikülasyon sonrası miyalji, CPK ve plazma elektrolit değişikliklerini önler mi? Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası 25 (1): 15-21, 1997.
16. Dağlı G., Coşar A., Kurt E., Erk K.,. Acar H. V, Süer A.H.: Çeşitli konsantrasyonlardaki hidroksi etil nişasta (HES) erkek olgularda IgE, PGE2 ve HRF düzeylerini değiştirir mi? Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası 25 (1): 30-33, 1997.
17. Coşar A., Dağlı G., Kurt E., acar H. V., Süer., A. H.: Tropisetron postoperatif bulantı, kusmayı önler mi? Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası 25 (7): 309-312, 1997.
18. Dağlı G., Orhan M. E., Kurt E., Coşar A., Ergin A., Süer A. H.: Pediatrik anestezide kullanılan farklı hidrasyon sıvılarının kan glukozu, elektrolitleri ve hemodinamik dengeye etkileri. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Bülteni 39 (2): 146-152, 1997.

19. Kurt E., Acar H. V., Coşar A., Güzeldemir M. E.: TUR-P uygulanacak olgularda kullanılan %1,5 glisin solüsyonunun sistemik etkilerinin incelenmesi. Anestezi Dergisi 6 (2): 71-76, 1998.
20. Coşar A., Kurt E., Acar H. V., Süer A. H., Pabuçcu R.: Histeroskopide irrigasyon solüsyonu absorbsiyonu. Türk Fertilite Dergisi 6 (1-2): 47-54 1998.
21. Kurt E., Coşar A., Çağlayan E., Acar H. V., Güzeldemir M. E.: Lokal anestezik ajan ve yaşın postspinal başağrısına etkisi. Gülhane Tıp Dergisi 40 (3): 315-318, 1998.
22. Coşar A., Kurt E., Gökırmak S., Bilgin F., Süer A. H.: Pediatrik anestezide Jackson Rees ve Mapleson A devrelerinin karşılaştırılması. Gülhane Tıp Dergisi 40 (3): 362-364, 1998.
23. Kurt E., Coşar A., Acar H. V., Mirzaoğlu Z.Z., Güzeldemir M.E.: Zor entübasyonun preoperatif tanınması. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası 26 (7): 322-326, 1998.
24. Coşar A., KURT E., Dağlı G., Pabuçcu R., Süer A. H.: Laparoskopik cerrahide preemptif diflunizalin postoperatif analjezik etkinliği. Türk Fertilite Dergisi 6 (3-4): 141-147, 1998.
25. Coşar A., Kurt E., Erler K., Temiz E., Bilgin F., Süer A. H.: Postoperatif analjezi için kateterle yara infiltrasyonu. Gülhane Tıp Dergisi 40 (4): 416-419, 1998.
26. Coşar A., Kurt E., Bilgin F., Sızlan A., Güzeldemir M. E.: Hemoroidektomide meperidin bupivakaine alternatif olabilir mi? Gülhane Tıp Dergisi 40 (4): 470-474, 1998.
27. Kurt E., Coşar A., Bilgin F., Süer A. H.: Propofol / fentanil, propofol / ketamin ve propofol/alfentanil kombinasyonlarının karşılaştırılması. Anestezi Dergisi 7 (1): 30-34, 1999.
28. Özçelik S., Kurt E., Güzeldemir M. E.: Çocuk premedikasyonunda oral midazolam, ketamin ve atropinin farklı kombinasyonlarının karşılaştırılması. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası 27 (1): 15-20, 1999.
29. Kurt E., Coşar A., Dağlı G., Özçelik, S. Süer A. H.: Batın dışı cerrahi uygulamalarında neostigmin ve atropin kombinasyonu bulantı – kusmayı etkiler mi? Anestezi Dergisi 7 (2): 85-88,1999.

30. Coşar A., Kurt E., Tosun F., Sızlan A., Çağlayan E., Süer A. H.: Postspinal işitme kaybına spinal iğne çapının etkisinin araştırılması. Anestezi Dergisi 7 (2): 101-104,1999.
31. Coşar A., Kurt E., Erk K., Bilgin F., Güzeldemir M. E.: Diz artroskopisi uygulanan olgularda; semispinal ve spinal blok tekniklerin hemodinami ve komplikasyonlar yönünden karşılaştırılması. Anestezi Dergisi 7 (2): 113-117,1999.
32. Coşar A., Kurt E., Daneyemez M.K., Şehirlioğlu A., Bilgin F., Süer A.H.: SSEP monitörizasyonunda dengeli anestezi ile TİVA + N2O yönteminin karşılaştırılması. Gülhane Tıp Dergisi 41 (1): 8-13,1999.
33. Coşar A., Kurt E., Özçelik S., Pabuçcu R., Süer A. H.: Jinekolojik operasyonlarda atropin + neostigmin kombinasyonunun kullanımı bulantı ve kusmayı artırır mı? Jinekoloji Obstetrik Dergisi 9 (1): 52-56,1999.
34. Kayahan C., Kurt E., Balkan M., Uzar A. İ., Ülgey N. A., Arslan İ.: Postoperatif ağrı tedavisinde tramadol ve meperidinin karşılaştırılması. Gülhane Tıp Dergisi, 41(2): 123-6, 1999.
35. Coşar A., Kayahan C., Mirzaoğlu Z., Kurt E., Dağlı G.: Kolon ameliyatlarından sonra postoperatif ağrıda epidural bupivakain + tramadol kombinasyonu. Ankara Cerrahi Dergisi. 1:4, 209- 214.1999.
36. Öztürk H., Karnak İ., Kurt E., Çetinkurşun S.: Çocuklarda elektif inguinal cerrahi sonrası postoperatif analjezi: lokal bupivakain uygulaması. T. Klin. Pediatri, 9:10 – 14, 2000.
37. Atım A., Deniz S., Orhan M.E., Sızlan A., Kurt E., Postoperatif hasta kontrollü analjezide bir kliniğin deneyimleri. Ağrı 2009; 21; 4; 155-160.
38. Yıldırım V., Doğancı S, Baysan O., Çınar S., Yokuşoğlu M., Demirkılıç U., Coşar A., Kurt E.: Kalp cerrahisi uygulanan hastalarda transözefageal ekokardiografi yardımıyla termodilüsyon kateterinin yerleştirilmesi. MN Kardiyoloji 2009; 16(3), 184-8
39. Erten Ela, Bilgin Ferruh, Çekmen Nedim, Özhan Mehmet Özgür, Orhan Mehmet Emin, Kurt E.: Elektif laminektomi operasyonu geçirecek hastalarda postoperatif verilen gabapentinin farklı dozlarının postoperatif analjeziye etkisi. Anestezi Dergisi 2010.
40. Kurt E., Rejyonal anestezide ultrason kullanımı. Türk Anest Rean Dergisi 2010; 38(2): 77-90.

41. Kurt E, Kılıçkaya O: Yanıkta yoğun bakım ilkeleri. Türkiye Klinikleri Plastik cerrahi özel sayısı 2010; 2 (1):30-6.
42. Atım A, Sızlan A, Ergin A, Özkan H, Kürklü M, Bilgiç S, Tunay S, Kurt E: Postoperatif Efefctiveness of Three Routes of Morphine in Arthroscopic Knee Surgery. Türk Anest. Rean Der. Dergisi 2011;39(5):241-248.
43. Atım A, Deniz S, Kılıçkaya O, Orhan ME, Purtuloğlu T, Kurt E : Assessment of the effectiveness of lumbar transforaminal epidural steroid injection for low back pain. Ağrı.2011 Jul;23(3)
44. Atım Abdulkadır, Ergin Atilla, Bilgiç Serkan, Deniz Süleyman, Kurt Ercan : Pulsed radiofrequency in the tratment of coccygodynia. Ağrı 2011;23(1).

YURTDIŞI YAYINLAR
1. Daneyemez M., Kurt E., Coşar A., Yüce E., İde T.: Methylprednisolone and vitamin E therapy in perinatal hypoxic – iscemic brain damage in rats, Neuroscience, May 92 (2) : 693-697, 1999.
2. Kurt E., Güzeldemir M. E.: Interscalene brachial plexus block and pulmonary function. Canadian Journal of Anesthesia. Aug. 46(8): 808-809. 1999.
3. Sengezer M., Deveci M., Öztürk S., Bozkurt M., Kurt E., Süer A.H.: Two in one: Patient controlled epidural analgesia (PCEA) to prevent erection and control pain in adult hypospadias – surgery patients. British Journal of Plastic Surgery, Volume 55 Number-6: 494-497, 2002.
4. Güden M., Kurt E., Ulutin C.: Six gray single dose radiotherapy in the treatment of metastatic bone pain. Tohuku J. Exp. Med. 197: 11-114. 2002.
5. Kömürcü M, Bılgın F, Kurt E, Ateşalp S. Major surgery and anesthetic technique in epidermolysis bullosa (Case report). Association of Military Surgeons of the United States. 169: 2: 125, 2004.
6. Kurt E, Külahçı Y, Zor F, Çeliköz B. Anesthesia during intralesional bare fiber laser treatment of a gigant hemangioma of head and neck region of an infant. Using the laringeal mask airway: A case report. Pediatric Anaesthesia. 16 06.2004.
7. Kurt E., Öztürk S., Işık Ş., Zor F.: Continuous brachial plexus blockade for digital replantations toe-to-hand transfers. Annals of Plastic Surgery, Volume Jan; 54 (1): 24-7, 2005.
8. Çoşar A., Gönül E., Kurt E., Gönül M., Taşar M., Yetişer S. : Craniocerebral wounds: Results of less agressive surgery and complications. Minimally Invasive Neurosurgery 48:113-118, 2005.
9. Güngör S, Teksoz E, Ceyhan T, Kurt E, Göktolga U, Başer I. Oronasopharyngeal suction versus no suction in normal, term and vaginally born infants: a prospective randomised controlled trial. Aust N Z J Obstet Gynaecol. 2005 Oct;45(5):453-6.
10. Ergin A., Yanarateş Ö., Sızlan A., Orhan ME., Kurt E., Güzeldemir ME. Accuracy of caudal epidural injection: the importance of real time imaging. Pain practice volume 5, issue 3, 2005 251-4.
11. Güngör S, Kurt E, Teksöz E, Göktolga U, Ceyhan T, Başer I. Oronasopharyngeal Suction versus No Suction in Normal and Term Infants Delivered by Elective Cesarean Section: A Prospective Randomized Controlled Trial.Gynecol Obstet Invest. 2006;61(1):9-14.
12. Atım A, Ergın A, Kurt E, Ozdemıroglu Y, Guzeldemır E. Comparison of sciatic psoas compartment block and sciatic femoral 3-in-1 block for knee arthroscopy. J Clin Anesth. 2007 Dec;19(8):591-5.
13. Ergin A., Toker T., Yanarateş Ö., Kurt E., Güzeldemir ME. A typical low-back pain caused by an atypical etiology. Regional Anaesthesia and Pain Medicine Vol 32, No 1 pp 89-92, 2007.
14. Ergin A., Kılıçkaya O., Kurt E., Şehirlioğlu A.: Transforaminal epidural steroid injection for the treatment of severe back pain caused by cement leakage during kyphoplasty procedure. Neurosciences 2007; Vol.12 (1): 79-80.
15. Yanarates O, Guven A, Sızlan A, Uysal B, Akgul O, Atım A, Ozcan A, Korkmaz A, Kurt E. Ameliorative effects of proanthocyanidin on renal ischemia/reperfusion injury. Ren Fail. 2008;30(9):931-8.
16. Yıldırım V, Doğancı S, Çınar S, Demirkılıç U, Coşar A, Kurt E. Ultrasound-guided or direct cannulation of radial artery with guide-wire system in critically ill patients: A randomized comparison of two techniques. Balkan Mılıtary Medıcal Rewıew Octorber 2008; Vol:11(4).
17. Bilgin F, Çekmen N, Uğur Y, Kurt E., Güngör S, Atabek: Congenital Cervical Teratoma: Anaesthetic Management (The EXIT Procedure). Indian journal of anaesthesia 2009; 53 ; 6; 678-682.
18. Kurt E, Çekmen N, Piri E, Sızlan A, Jefferies M.: The application combined spinoepidural anesthesia in a patient with malignant hyperthermia susceptibility. The American Journal of Case Report, 2010;11:1-4.
19. Yanarateş Ö, Doğrul A, Yıldırım V, Şahin A, Sızlan A, Seyrek M, Akgül Ö, Kozak O, Kurt E, Aypar Ü. : Spinal 5-HT7 receptors play an important role in the antinociceptive and antihyperalgesic effects of tramadol and its metabolite, O- desmethyltramadol, via activation of descending serotonergic pathways. Anesthesiology 2010;112:696-710.
20. Sızlan A, Göktaş U, Özhan C, Özhan M.Ö, Orhan M.E, Kurt E.: Comparison of remifentanil, alfentanil, and fentanil co-administered with propofol to facilitate laryngeal mask insertion. Turk J Med Sci 2010; 40(1):63-70.
21. Oğurlu M, Küçük M, Bilgin F, Sızlan A, Yanarateş O, Eksert S, Karaşahin E, Kurt E :Comprasion of bolus remifentanil –propofol versus bolus fentanyl-propofol for dilatation and sharp curettage. PubMed Clin Exp Obstet Gyncol 2010;37(3):209-12.
22. Atım A, Bilgin F, Kılıçkaya O, Purtuloğlu T, Alanbay I, Orhan ME, Kurt E : The Efficacy of ultrasound-guided transversus abdominis plane block in patients undergoing hysterectomy. Anaesth Intensive Care 2011 Jul;39(4) 630-4.
23. Orhan M.E, Bigin F., Kılıçkaya O., Atım A., Kurt E. MRI çekilen çocuklarda nitröz oksit anestezisi: İzofluran ve halotanla karşılaştırma. Turk J Med Sci 2011; 4(3): 387-396.
24. Sızlan A, Atım A, Yurttaş Y, Ozkan H, Bilge M, Kuyumcu M, Yıldız C, Kurt E, Başbozkurt M : A comparison of the efficacy of bupivacaine and levobupivacaine in patient-controlled epidural analgesia for postoperative pain in patients undergoing knee arthroplasty. Eklem Hastalıkları Cerrahisi. 2012 Dec;23(3):134-9.
25. Seref Basal., Atila Ergin, İbrahim Yıldırım, Serdargöktaş, Abdulkadir Atım, Ali Sızlan, Hasan Cem Irkılata, Ercan Kurt, and Murat Dayanç: A Novel Treatment of Chronic Orchialgia.Journal of Andrology 2012, 33 (1):22-4.
26. Purtuloğlu T., Atım A., Deniz S., Kavaklı K., Sapmaz E., Gurkok S.,Kurt E., Alparslan T. Effect of radiofrequency ablation and comparison with surgical sympatectomy in palmar hyperhidrosis.
27. Deniz S., Atım A., Purtuloğlu T., Yetim M., Tekindur S., Kurt E.Does transforaminal epidural steroid injection cause weight gain? Journal of Musculoskeletal pain. Vol. 22(2). 129-132,2014. European J. Of Cardio-Tthoracic Surgery 43 (2013)e151-e154.
28. Deniz S., Purtuloğlu T., Tekindur S., HK Cansız., Yetim M., Kılıckaya O.,Senkal S.,Bilgic S., Atım A., Kurt E.Ultrasound-Guided pulsed radio frequency treatmant in morton’s neuroma. J.Am.Podiatr. Med. Assoc. 105(4):302-306,2015.

Prof.Dr. Ercan KURT – AĞRI TEDAVİSİ

yoneticiYayınları