Sıkça Sorulan Sorular

Ağrı tedavisinde amaç hastanın ağrısını tamamen yok etmek veya katlanılabilir bir ağrı düzeyine çekmektir. Ayrıca hastanın yaşam kalitesini artırmak, günlük fiziksel aktiviteyi rahatça gerçekleştirmesini sağlamak, yaşam sevincini kazandırmak ve hastanın normal hayatına dönmesini sağlamak olarak sıralayabiliriz.

Her insanın ağrıyı algılamasında birçok farklı faktör söz konusudur. Kişinin algıladığı en düşük ağrı düzeyine ağrı eşiği denir ve herkeste bu eşik değeri farklıdır.

Evet, ağrı şiddeti ölçülebilir. Bu ölçüm hastaya sorulan bazı sorularla anlaşılır. Sübjektif bir ölçüm olduğu için hastanın ifade ettiği değer doğru olarak kabul edilir. Bu güne kadar yaşadığınız en yüksek ağrıyı 10(on) puan olarak kabul ederseniz ağrısızlığı da 0 (sıfır) puan kabul ederseniz şu an hissettiğiniz ağrı değeri kaç puandır? diye sorduğumuzda aldığımız yanıt ağrının şiddeti olarak kabul edilir.

Vücudumuzda ağrılı uyaranlar sinirlerle taşınmakta olup bu sinirlerdeki iletinin lokal anestetik ilaçlarla geçici olarak durdurulmasına sinir bloğu denir. Her sinirde iletinin durdurulması olası olup hangi sinirde iletiyi durdurmak istersek o sinirin bloğu gerçekleştirilebilir. Örneğin ayakta siyatik sinir bloğu yapılması ile bu sinirin ayakta taşıdığı ağrılı uyarılar durdurulabilir.

Tetik nokta halk arasında kuluç olarak bilinen vücuttaki kaslarda gözlenen kasılmalardır.  Bu kas kasılmalarını gidermek için yapılan enjeksiyonlara da ‘’tetik nokta enjeksiyonu’’ adı verilir. Bu işlem esnasında hastalar çok küçük ağrı hissedebilir. Kullanılan ilaçlara bağlı olarak sekiz saat ile bir günlük rahatlama sağlanır. Genellikle tetik nokta enjeksiyonunu haftada 2-3 kez tekrarlamak gerekebilir.

Prof.Dr. Ercan KURT – AĞRI TEDAVİSİ

Sitemizde yayınlanan veriler bilgi verme amaçlıdır. Herhangi bir şekilde kullanılamaz ve/veya başka mecrada yayınlanamaz. 

yoneticiSıkça Sorulan Sorular