Ağrı Nedir ?

Ağrı nedir?

Uluslararası Ağrı Araştırmaları Teşkilatı (IASP International Association for the Study of Pain) tarafından yapılan tanımlamaya göre ağrı; ‘’Vücudun herhangi bir yerinden kaynaklanan, gerçek ya da olası bir doku hasarı ile birlikte bulunan, insanın geçmişteki deneyimleriyle ilgili, duysal ve hoş olmayan bir duygudur’’.

Ağrı her zaman kişiseldir. Objektif kriterlerin yanı sıra, din, dil, cinsiyet, kültür gibi sübjektif özellikler ağrılı uyarılara yanıtta önemli roller oynayarak ağrı tedavisini karmaşık hale getirir.

Geçmişte sadece çeşitli hastalıkların bir bulgusu olarak kabul edilen kronik ağrı günümüzde başlı başına bir hastalık ve bulgudur. Ağrı tedavisinde öncelikli olarak hekim ile hasta arasında tam bir güven oluşması gerekir. Bu süreçte hastanın ifade ettiği şikâyetlerin doğru kabul edilmesi gerekir. Ağrı tedavisinin başarısında ve etkin olarak sürdürülmesinde karşılıklı güvenin sağlanması çok önemlidir..

Prof.Dr. Ercan KURT – AĞRI TEDAVİSİ

Sitemizde yayınlanan veriler bilgi verme amaçlıdır. Herhangi bir şekilde kullanılamaz ve/veya başka mecrada yayınlanamaz. 

yoneticiAğrı Nedir ?