Ağrı Tedavi Yöntemleri

AĞRI TEDAVİSİ YÖNTEMLERİ

Ağrı tedavisi iki temel yönteme ayrılır.

1-İlaçlarla ağrı tedavisi  

Kronik ağrı tedavisinde hastaların %70-75 inde ağrı tedavisi ağrı kesici ilaçlarla başarılı sonuçlar alınabilir.

Dünya sağlık örgütüne göre ağrı kesiciler zayıf, orta ve kuvvetli olmak üzere üçe ayrılır. Basamak tedavisine göre zayıf ağrı kesicilerle başlanıp morfin gibi kuvvetli ağrı kesicilere kadar gidilebilir.

Bu konudaki en önemli sorun kullanılan ağrı kesici ilaçlara bağlı yan etkilerdir. Örneğin basit ağrı kesiciler alerjik reaksiyona neden olabilir, kanı sulandırabilir, böbrek ve karaciğere yan etki yapabilir.

Morfin gibi güçlü ağrı kesici bazen ciddi bulantı kusmaya veya kabızlığa neden olabilir. Böyle bir durumla karşılaşınca ilacı durdurmak veya farklı bir ağrı kesiciyi tercih etmek gerekebilir.

2-Girişimsel ağrı tedavisi

Girişimsel ağrı tedavisinde amaç ağrıyı ileten sinirlerde kalıcı veya geçici sinir iletisini durdurmaktır. Bu amaçla siniri tahrip eden ilaçlar kullanılabileceği gibi, radyofrekans cihazının ürettiği ısıyla da sinir iletisi durdurulabilir. Söz konusu yöntemler deneyimli ağrı (algoloji) uzmanları tarafından röntgen cihazı, bilgisayarlı tomografi, MR, ultrason cihazı gibi görüntüleme yöntemleri eşliğinde kemikler, sinirler ve/veya çevre dokular görülerek uygulanır.

 1. Tetik nokta enjeksiyonu
 2. Proloterapi
 3. Büyük eklem içi enjeksiyonları
  1. Omuz
  2. Kalça
  3. Diz
 4. Periferik sinir blokları (Lokal anestezik, alkol veya fenol)
  1. Trigeminal sinir bloğu
  2. Supraskapuler sinir bloğu
  3. Aksiller sinir bloğu
  4. Siyatik sinir bloğu
 5. Faset bloğu (Radyofrekans termekuagulasyon)
 6. Epidural steroid enjeksiyonu
  1. Servikal-boyun bölgesi
  2. Lomber-bel bölgesi
  3. Kaudal-kuyruk sokumu bölgesi
 7. Sempatik sinir blokları
 8. Spinal morfin pompaları
 9. Omurilik pili

Prof.Dr. Ercan KURT – AĞRI TEDAVİSİ

Sitemizde yayınlanan veriler bilgi verme amaçlıdır. Herhangi bir şekilde kullanılamaz ve/veya başka mecrada yayınlanamaz. 

yoneticiAğrı Tedavi Yöntemleri