Ağrı Merkezi Blog

Fibromyalji Sendromu (FMS)

Günümüzde sıklıkla karşılaştığımız Fibromyalji hastalarında sıklıkla yorgunluk, uyku bozukluğu, depresyon ve anksiyete birlikte görülmektedir. Fibromyalji yaşam kalitesini bozmakta olup kişinin çevre ile iletişimini olumsuz anlamda etkilemektedir.

Genellikle kadınlarda daha sık görülmektedir. Kronik bir ağrı bozukluğu olan FSM nasıl geliştiği tam bilinmemektedir. Hastalar sıcak iklimde rahat olup özellikle kış aylarında şikayetleri artmaktadır.

Tedavide genellikle bazı ağrı kesici ilaçlar kullanılmakta olup egzersizler, fizik tedavi uygulamaları ve kaplıca tedavisi de tercih edilebilir. Ben kendi hastalarımda öncelikle kuru iğne tedavisini tercih ediyorum. Bu yöntem oldukça basit olup hastaların çok rahat tolere ettiği ince iğnelerdi. Genellikle sırt, omuz ve bel bölgesine iğneler batırılmakta ve ortalama 30 dk. süre ile bekletilmektedir. Haftada bir veya iki kez olmak üzere 4-6 hafta uygulanmaktadır. Başarı oldukça yüksektir. Yan etkisi yoktur. Ancak kuru iğne tedavisine yanıt alamaz isem ilaç tedavisine geçiyorum.

yoneticiFibromyalji Sendromu (FMS)