Ağrı Merkezi Blog

Morton Nöroma

Ayakta parmaklar arasındaki ince sinirlerin çevresindeki dokuların sertleşmesi sonucu oluşur. Ayakta en çok 2-3 ve 3-4 parmaklar arasında gözlenir. Özellikle el ile bu bölgelere yapılan bası sırasında ağrı artar. Daha çok kadınlarda gözlenir. Hastalar ayakkabı ile gezerken ciddi ağrı tanımlar. Tanı için ayak MR’ı çekilir ve nöroma teşhis edilebilir. Tedavi için nöroma çevresine önce lokal anestezik ilaç verilerek ağrının geçip geçmediği kontrol edilir. Eğer bu ilaç uygulaması ile ağrı geçerse daha sonra özel bir cihazdan (Radyofrekans cihazı) yüksek ısı üretilerek bu sinir yakılır. Bu işlemler ultrasonografi cihazı eşliğinde yapılırsa daha başarılı olur. Bugüne kadar birçok hastamım Mortom nöromasını tedavisini ultrason eşliğinde ısı uygulaması ile tedavi ettim. Ciddi bir yan etki görmedim. İşlem sırasında hasta uyanıktır ve konuşarak yapılır. Güvenli bir yöntemdir. Ancak bazı hastalarda ağrı geçmez ise birkaç ay sonra tekrar etmek gerekebilir.

yoneticiMorton Nöroma