Ağrı Merkezi Blog

Ağrı Tedavisinde Ultrasonoğrafi Kullanımı

Günümüzde ağrıya neden olan sinirleri ultrason cihazı  ile çok rahat görülebilmekteyiz ve ağrıya neden olan sinirin çevresine uygun ilaçlar vererek hastalarda ağrıyı giderebilmekteyiz. Ben de uzun yıllardır ultrason cihazını kullanarak periferik sinir bloklarını ağrı tedavisinde başarılı olarak uygulamaktayım. En çok ultrason eşliğinde ağrı tedavisini uyguladığım hasta grupları şunlardır.

  • Tuzak sinir bloğu
  • Piriformis sendromu
  • Morton nöröma
  • Karın bölgesinde ameliyat sonrası geçmeyen ağrılar
yoneticiAğrı Tedavisinde Ultrasonoğrafi Kullanımı